Det er med glede, ære og stolthet at Opera Bergen ønsker velkommen til tre festkonserter – en i hvert Vestlandsfylke – med Wiener Staatsopernchor og Opera Bergens Orkester og Bergen Operakor. At et av de fremste operakor i verden legger sin sommerturne hit er et resultat av flere kontaktpunkter og langvarige samarbeid mellom Opera Bergen og ulike aktører innenfor fagfeltet i operametropolen Wien.

I årene 1985 – 90 var Opera Bergen fremdeles en ung operaprodusent, men hadde allerede besluttet å gjøre operaer på originalspråk. Det gode samarbeidet med sjefsdirigent Aldo Ceccato i Bergen Filharmoniske Orkester og Festspilldirektør Daniel Bohr bidro til å åpne dører for Opera Bergen til ulike impresarioer for engasjering av sangere, dirigenter og regissører på et internasjonalt nivå.
Kontakten med Wien ble etablert i 1990 i forbindelse med den store produksjonen av Aïda i Grieghallen – i samarbeid med BFO – og hvor et av de viktigste agenturene i Wien skaffet alle de store rollenavnene.

Utover 90-tallet stod Opera Bergen mer på egne bein, og kunstnerisk leder utviklet nettverk innenfor agenturer og impresariobyråer fremover mot 1993, og siden det har det vært en sterk link mellom Wien og Bergen. Wien har også vært viktig for faglig inspirasjon, påfyll og meningsutveksling, med sin rikdom av operakunstnere som bor og virker der, sine mange ulike scener for opera og sine (fremdeles) vitale notehandlere og musikkbiblioteker.

1998 ble et nytt høydepunkt som ikke hadde vært mulig uten denne langvarige nettverksbyggingen; med fremføring av Mozarts Requiem i Goldene Saal i Musikverein i Wien, med Bergen Operakor og Amadeusorkesteret i Wien, under ledelse av maestra Anne Randine Øverby. I denne perioden ble også personlige kontakter inn mot Wiener Staatsoper generelt og Wiener Staatsoperchor spesielt etablert, og som ble begynnelsen til det som i dag er en realitet – korets første turne til Norden. Samtidig har det foregått strukturelle endringer i den store virksomheten ved Wiener Staatsoper; bl.a. har koret oppnådd en selvstendiggjøring som gjør at de i større grad kan velge samarbeidspartnere for sine konsertturneer.

I 2016 har de valgt Opera Bergen som samarbeidspartner, Anne Randine Øverby som dirigent og Vestlandet som reisemål, helhjertet støttet av Dominique Meyer, direktør for Wiener Staatsoper.
Det er glederikt, æresfylt og en stolthet for Opera Bergen!

Kristin Knudsen
Styreleder Opera Bergen