BERGEN – KITEZH

Den Usynlig Byen Inni oss alle finnes det En Usynlig By. Usynlig for alle andre mennesker, men ofte også for oss selv. Her i denne Usynlige Byen er det alle våre lengsler, idealer og drømmer bor. Våre himmelske lidenskaper og vårt…