DEN GJERRIGE RIDDER
& GIANNI SCHICCHI

Sommeropera på Den Nationale Scene
26. juli – 3. august, 2012