Oppføringer av Turandor

Ny nettside

Endelig! Vi gleder oss over en ny nettside for Opera Bergen denne sommeren, og håper vi får oppdatert mest mulig i løpet av kort tid, Følg med oss både her og på Facebook. I august får du muligheten til å oppleve Verdis Nabucco utendørs på Bergenhus festning, og sist men ikke minst gleder vi oss […]

Tid for pasjon?

Pasjonstid. Smak på ordet. Pasjonstiden betegner i kristen sammenheng tiden før påske – hvor en tradisjonelt har dvelt ved påskens fortelling om lidelse, svik, smerte, forlatthet og død – før en etter påske har kunnet feire oppstandelse og seier over døden. Pasjon i en mer sekulær betydning av ordet henspiller på følelser – store og […]